מתוך (לנוסח המלא):
טיפול תרופתי בכאב ממקור עצבי (נוירופתי) בישראל מטעם ההסתדרות הרפואית

הקדמה
כאב נוירופתי לסוגיו השונים, קיים אצל 1.5%-8% מקרב כלל האוכלוסייה. למרות הופעתן של תרופות חדשות ופרסומם של מחקרים אקראיים ומבוקרים, הטיפול התרופתי בכאב הנוירופתי, לוקה עדיין בחסר, ופחות ממחצית מן החולים מגיעים להקלת כאב מספקת.
לכאב הנוירופתי אטיולוגיות טראומטיות, דלקתיות/אוטואימוניות, טוקסיות (רעילות), איסכמיות, מטבוליות, נאופלסטיות (מחלות ממאירות), מולדות וניווניות. דוגמאות שכיחות הן: סוכרת, שלבקת חוגרת, נויראלגיה טריגמינלית, רדיקולופתיה מותנית, מצב לאחר אוטם מוחי ועוד. ישנן גם נוירופתיות כואבות אידיופטיות (על רקע בלתי ידוע).
מן ההיבט הקליני, הכאב הנוירופתי יכול להיות עצמוני (ספונטני), מתמשך או לסירוגין, ומתואר על פי רוב כשורף, מושך או הבזקי באופיו. בנוסף, תתכנה הפרעות בתחושה, כמו הופעת כאב בתגובה לגירוי שאיננו אמור להכאיב (אלודיניה), כאב מוגבר מן הצפוי בתגובה לגירוי מכאיב (היפראלגזיה) או אף חוסר תחושה באזור הכואב.
איכות החיים של הסובלים מכאב נוירופתי נפגעת לעיתים קרובות במידה רבה, ומקבילה לזו של חולי סרטן או מחלת לב מתקדמת.

רוב המחקרים אודות הטיפול התרופתי בכאב הנוירופתי שפורסמו עד כה, עסקו בנוירופתיה סוכרתית כואבת ובנויראלגיה לאחר הרפס. רק מספר זעום של מחקרים קליניים בחן את יעילות התרופות השונות בכאבים נוירופתיים אחרים. עובדה זו כמו גם ריבוי התרופות המשמשות לשיכוך כאב נוירופתי, והעדר אחידות במתודולוגית המחקרים, גורמים לחוסר בהירות באשר ליעילותן ובטיחותן של התרופות השונות במצבי הכאב הנוירופתי השונים.
כתוצאה מכך פורסמו בשנים האחרונות הנחיות קליניות שונות לטיפול תרופתי בכאב נוירופתי. הנחיות אלה מבוססות בעיקרן על רפואה עובדתית שמקורה במחקרים כפולי-סמיות, סקירות ספרות סיסטמתיות ומטה-אנליזות. רוב ההנחיות הקיימות אינן מתייחסות לעליות התרופות, זמינותן או מגבלות רישומן במדינות השונות.
במדינת ישראל קיים מצב ייחודי אשר אינו מאפשר יישום הקווים המנחים שהוזכרו לעיל, אצל רבים מן החולים הסובלים מכאב נוירופתי, עקב מגבלות רישום וסל הבריאות. לפיכך נותר צורך לכתיבת הקווים המנחים המובאים בזאת. קווים מנחים אלה מבוססים בראש ובראשונה על שקלול היעילות, הבטיחות ופרופיל תופעות הלוואי של התרופות המשמשות לטיפול בכאב נוירופתי. עם זאת, קיימת בהם התייחסות למצאי ולזמינות של התרופות השונות בישראל.

רוב התרופות המפחיתות כאב נוירופתי חודרות את מחסום הדם-מוח (BBB), פועלות בתוך מערכת העצבים המרכזית, וכרוכות בתופעות לוואי מצד מערכת העצבים המרכזית. לפיכך יש להתחיל את השימוש בהן במינון נמוך ולעלות במינון התרופות בהדרגה, ובהתאם למצבו של החולה.

מאפייני הכאב בארכנואידיטיס