במחקר ניסויי שנערך מטעם האגודה לחקר הארכנואידיטיס בארה"ב, נמצאה ארכנואידיטיס בעכברי מעבדה שהוזרקו להם תרופות שונות אל תעלת עמוד השדרה, אשר נגרמה באמצעות מנגנונים שונים. נצפה הרס של המיאלין בשורשי העצבים על רקע טרומבוזיס בכלי הדם הרדיקולריים (בשורשי העצבים), ולאחר 60 יום היתה עדות להתאוששות. יחד עם זאת, שורשי העצבים אבדו את המבנה הנורמלי שלהם, את מספרם ואת הפיזור שלהם. התפקוד המוטורי של העכברים השתקם, אך ההליכה שלהם דמתה למאפיינים של נוירופתיה על רקע הזרקת phenol לתעלת עמוד השדרה, כפי שנצפו 4-6 חודשים לאחר ההזרקה.
נגעים שונים הגורמים אף הם להרס חלקי של המיאלין באקסונים ולהידבקויות בשורשי העצבים, נצפו בהזרקת methylprednisolone, כפי שהודגמו על ידי הדמיית CAT אצל מטופלים לאחר מיאלוגרפיה.