למרבה הצער, תביעות ברחבי העולם כנגד החברות שיצרו ושיווקו את חומרי הניגוד על בסיס שומן, לא צלחו בשל מלחמת חורמה משפטית מול החולים, מצד סוללות עורכי הדין של החברות. יחד עם זאת, ארגונים של חולי ארכנואידיטיס באנגליה, אוסטרליה וניו זילנד, לא אמרו נואש והם ממשיכים במאבקם.
אך פסק דין בבית המשפט העליון קבע מבלי משים ושלא לענין זה, כי חומרי הניגוד Pantopaque, Myodil אכן גורמים כנראה למחלת הארכנואידיטיס הקשה. למרבה הצער, קביעה זו מוצנעת בפסק הדין ולמרות זאת חשוב להביאו.

בית המשפט העליון בארה"ב דן בערר של חברת הביטוח כנגד דרישתו של אדם נכה שלקה בארכנואידיטיס מספר שנים לאחר פגיעת גב ומיאלוגרפיה באמצעות Pantopaque, וקבל פיצוי של 500,000 דולר על הפגיעה בגבו בשנת 1977. בשנת 1985 הופיעה אצלו מחלת הארכנואידיטיס. את הפגיעה ממחלת הארכנואידיטיס בקשה חברת הביטוח לכלול בפיצוי שכבר קבל האדם ולפיכך ערערה לבית המשפט העליון, אך בית המשפט העליון, כמו בית המשפט המחוזי שעל פסיקתו ערערה חברת הביטוח,  עשה הפרדה מוחלטת בין ניתוח הגב ובין מחלת הארכנואידיטיס וגורמיה,
וכך נאמר בפסק הדין:
"חברת הבטוח הרפואי טוענת כי בית המשפט המחוזי טעה בקביעתו כי מחלת הארכנואידיטיס של מר וולש היא "סיבה עצמאית" לנכותו שאינה דווקא כתוצאה מניתוח הגב המקורי. 
הארכנואידיטיס ארעה, כפי שנראה, כתוצאה מה- Pantopaque במיאלוגרפיה שנעשתה לאבחון של הפגיעה בגבו (פסק הדין מצטט ממקורות רפואיים את סימני המחלה והשלכותיה החמורות).

בחנו בקפידה את כל הממצאים שניתנו ע"י הצדדים.
אנו מאמינים כי יש תמיכה להפרדה שאנו עושים בין הנכות החלקית שעבורה מר וולש כבר פוצה בתביעתו הקודמת , ולבין הנכות המלאה בעקבות הארכנואידיטיס, שמזכה אותו בתשלומים לפי החוזה (קרי: גימלה חודשית מחברת הביטוח)".
בית המשפט אף ציין כי "ארכנואידיטיס היא מחלה קשה, חשוכת מרפא וגורמת לנכות" והביא ציטוט מתוך American Medical Association, Encyclopedia at 128תביעה כנגד חברת התרופות Glaxo באנגליה
2004
חברת התרופות Glaxo בבריטניה, יוצרת ה-Myodil, חומר ניגודי ששימש להדגמת עמוד השדרה, נתבעת על ידי כ -400 חולים אשר הוזרק להם חומר ניגודי מתוצרתה.
רוב החולים עברו את הזרקת החומר בשנים 1944-1987. חומר זה שימש לצילום עמוד השדרה.
החולים-התובעים טענו  שחומר ההדגמה נשאר בעמוד השדרה במשך מספר שנים וגרם להם דלקת, פגיעה במערכת העצבים וכאבים.
נטען שלכאורה חברת גלקסו לא פרסמה פרסום נאות לגבי תופעות הלוואי של החומר. חברת
גלקסו הכחישה טענות אלו וכן טענה כי לא פעלה ברשלנות והוסיפה כי תופעות הלוואי של המוצר תועדו היטב.
הדיון בלונדון יהיה מקרה מבחן ביחס לתביעות נוספות הקושרות Myodil עם נזק למערכת העצבים.היבטים משפטיים