תקנות הביטוח הלאומי לצורכי קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ונכות כללית נקבעו, לא להאמין,  בשנת 1956!!! לפני למעלה מ-50 שנה. כאילו התקופה, האנושות, הרפואה ואנחנו, כל אלה אינם משתנים, אלא קופאים על שמריהם.
רשימת הלקויים איננה כוללת כלל את מחלת הארכנואידיטיס או מחלה של קרומי מערכת העצבים המרכזית! כאילו איננה ישות קלינית קיימת.
בפרק השלישי ישנה התייחסות למחלות נוירולוגיות,

פרק שלישי - תסמונות ניורולוגיות והפרעות פרכוסיות

תסומנות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

29

הפרעות פרכוסיות

30

עצבי הגפיים העליונים

31

עצבי הגפיים התחתונים

32


(שגיאות התחביר והשפה - במקור!)

.
מה קובע החוק בעניין "חוות דעת רפואית"?
תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי שכותרתה : "חוות דעת רפואית" קובעת: "רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 4 לפקודת הראיות; אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

כיצד מוגדר "מומחה רפואי" בחוק?
"מומחה רפואי" מוגדר בסעיף 125 לתקנות סדר הדין האזרחי כ"רופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שנתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות)".

מה המשמעות של הוראות תקנות סדר הדין האזרחי בהקשר קבלת חוות דעת של רופא מומחה?
התקנות מבחינות בין מומחה סתם, אפילו הוא בתחום הרפואה, לבין מומחה רפואי, ומי שיכול להיחשב ככזה הוא רק אותו רופא שקיבל אישור תואר מומחה לאחר שעמד בבחינות הנדרשות בתחום הרלוונטי.
הכלל הוא שצד המבקש להוכיח נכות בשטח רפואי מסוים או להוכיח ממצאים רפואיים בתחום רפואי ספציפי, ראוי הוא שיגיש חוות דעת של רופא מומחה באותו שטח רפואי. עצם קיומם של תחומי התמחות מיוחדים מניחים שנדרשת מומחיות וניסיון מיוחד באותו תחום רפואי המכשיר את המומחה לתת חוות דעת בתחום הנדרש.
מתוך האתר לרשלנות רפואית - פסק דין בו הוגשה חוות דעת רפואית של רופא שאינו מתמחה בתחום.בית המשפט העליון בארה"ב דן בערר של חברת הביטוח כנגד דרישתו של אדם נכה שלקה בארכנואידיטיס לאחר פגיעת גב ומיאלוגרפיה באמצעות Pantopaque, וקבל פיצוי של 500,000 דולר על הפגיעה בגבו בשנת 1977. בשנת 1985 הופיעה אצלו מחלת הארכנואידיטיס. את הפגיעה ממחלת הארכנואידיטיס בקשה חברת הביטוח לכלול בפיצוי שכבר קבל האדם ולפיכך ערערה לבית המשפט העליון, אך בית המשפט העליון עשה הפרדה מוחלטת בין ניתוח הגב ובין מחלת הארכנואידיטיס וגורמיה,
וכך נאמר בפסק הדין:
"חברת הבטוח הרפואי טוענת כי בית המשפט המחוזי טעה בקביעתו כי  מחלת הארכנואידיטיס של מר וולש היא "סיבה עצמאית" לנכותו שאינה דווקא כתוצאה מניתוח הגב המקורי. 
אך  הארכנואידיטיס ארעה כנראה כתוצאה של ה- Pantopaque במיאלוגרפיה שנעשתה לאבחון של הפגיעה בגבו (פסק הדין מצטט ממקורות רפואיים את סימני המחלה והשלכותיה החמורות).

בחנו בקפידה את כל הממצאים שניתנו ע"י הצדדים.
אנו מאמינים כי יש תמיכה להפרדה שאנו עושים בין הנכות החלקית שעבורה מר וולש כבר פוצה בתביעתו הקודמת , ולבין הנכות המלאה בעקבות הארכנואידיטיס, שמזכה אותו בתשלומים לפי החוזה (קרי: גימלה חודשית)".
בית המשפט אף ציין בפסק הדין כי "ארכנואידיטיס היא מחלה קשה, חשוכת מרפא וגורמת לנכות מלאה" והביא ציטוט מתוך American Medical Association, Encyclopedia at 128

 רפורמה בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי

תיקון ספר הליקויים של ביטוח לאומי, על פיו נקבעים אחוזי נכות לנפגעים ונכים

"כמו כן נמסר בכתבה כי היקף הדחיות של הועדות הרפואיות הולך וגדל. חברות פרטיות שעוסקות במימוש זכויות רפואיות מדווחות על דחיות שאין להן קשר למהות החוק. אילו היו הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי פועלות כשורה, לא היה צורך לפנות לחברות של מומחים, כדי לנהל בצורה יעילה את ההליך".
הכתבה המלאה התפרסמה ב"ידיעות אחרונות", 16/9/07, עמ‘ 11, מדור החדשות


מה קורה כאשר הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, איננה קשורה למחלה ממנה אני סובל?

אי לכך, במקרה בו הרופא או רופאים שהיו בוועדה אינם קשורים במישרין לליקוי עליו דיווחת ניתן ואף מומלץ לערער על החלטת הועדה.
ניתן להגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית לערערים בבית הדין לעבודה, אולם ערור זה ייסוב רק סביב סוגיות משפטיות, כלומר, התעלמות מחובת ההנמקה, מבדיקות רפואיות כאלו ואחרות, וממסמכים שהוגשו. לאחרונה דן בית הדין האזורי לעבודה בערעור על החלטת
ועדה רפואית של הביטוח הלאומי שהורכבה מרופא אורתופד ורופא אורולוג בתביעתה של מבוטחת שטענה לפגיעה נוירולוגית וראומטולוגית. בית הדין קבע כי על הועדה הרפואית לערערים של הביטוח הלאומי לשוב ולדון בתביעתה בהרכב הכולל בו גם רופא ראומטולוג וניורולוג.

ההדגשות אינן במקור.

אני ממליצה להביא עמכם את פסק הדין שנקבע על ידי בית המשפט העליון בארה"ב.